Ett eget lotteri skapar möjligheter

Enligt svensk spellag kan ideella organisationer få licens att driva egna lotterier, för att marknadsföra och finansiera sin verksamhet. Som förmånstagare till ett eget lotteri behåller organisationen hela överskottet.