Spelansvar

Spel ska vara förströelse, underhållning och spänning. Trots detta vet vi att spelandet ibland går till överdrift och istället skapar problem. Därför arbetar vi aktivt med spelansvar och förebyggande åtgärder. Nordic Lottery är genom Kombispel medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och följer de principer och riktlinjer som föreningen antagit i syfte att stärka konsumentskyddet och säkerställa en långsiktigt hållbar spelmarknad. Det innebär bland annat att vi marknadsför våra lotterier på ett ansvarsfullt sätt och att vi har 18-årsgräns på alla produkter. Nordic Lottery bedriver endast spelformer med låg risk för spelberoende.